پاورپوینت بررسی کاربرد میراگر های ADAS در مقاوم سازی لرزه ای سازه ها - 27 اسلاید

پاورپوینت بررسی کاربرد میراگر های ADAS در مقاوم سازی لرزه ای سازه ها - 27 اسلاید

پاورپوینت بررسی کاربرد میراگر های ADAS در مقاوم سازی لرزه ای سازه ها - 27 اسلاید


فهرست مطالب
میراگرها
انواع میرایی در سازه ها
سیستم های کنترل پاسخ دینامیکی سازه ها
سیستم های کنترل غیر فعال : 
سیستم های کنترل فعال
معایب
سیستم های کنترل فعال
سیستم های کنترل نیمه فعال
سیستم های کنترل دو گانه یا ترکیبی
میراگر های فلزی تسلیم شونده
معرفی میراگر صفحه فولادی (Added Damping and Stiffness) ADAS
مکانیزم میراگر ADAS  با ورق های X شکل
معایب میراگر ADAS  با ورق های  X شکل
میراگر TADAS
رفتار  بار تغییر – مکان میراگرهای ADAS
نمایی از قاب و تجهیزات آزمایش در مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن 
نمونه هایی از به کارگیری میراگرهای  ADAS و  TADASدر بهسازی لرزه ای سازه ها
ساختمان کروی شکل living mallدر تایوان 
به کارگیری میراگرهای  ADAS و  TADASدر بهسازی لرزه ای سازه ها در ایران
جمع بندی مزیت های نسبی میراگر TADAS


دسته:

پاورپوینت بررسی کاربرد میراگر های ADAS در مقاوم سازی لرزه ای سازه ها - 27 اسلاید

پاورپوينت بررسي کاربرد ميراگر هاي ADAS در مقاوم سازي لرزه اي سازه ها - 27 اسلايد


فهرست مطالب ميراگرها انواع میرايی در سازه ها سیستم هاي کنترل پاسخ دینامیکی سازه ها سیستم هاي کنترل غیر فعال :  سیستم هاي کنترل فعال معايب سیستم هاي کنترل فعال سیستم هاي کنترل نیمه فعال سیستم هاي کنترل دو گانه یا ترکیبی ميراگر هاي فلزی تسلیم شونده معرفی ميراگر صفحه فولادی (Added Damping and Stiffness) ADAS مکانیزم ميراگر ADAS  با ورق هاي X شکل معايب ميراگر ADAS  با ورق هاي  X شکل ميراگر TADAS رفتار  بار تغییر – مکان ميراگرهاي ADAS نمايی از قاب و تجهیزات آزمايش در مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن  نمونه هايی از به کارگیری ميراگرهاي  ADAS و  TADASدر بهسازي لرزه اي سازه ها ساختمان کروی شکل living mallدر تايوان  به کارگیری ميراگرهاي  ADAS و 

ادامه مطلب  
پاورپوينت بررسي کاربرد ميراگر هاي ADAS در مقاوم سازي لرزه اي سازه ها - 27 اسلايد


فهرست مطالب ميراگرها انواع میرايی در سازه ها سیستم هاي کنترل پاسخ دینامیکی سازه ها سیستم هاي کنترل غیر فعال :  سیستم هاي کنترل فعال معايب سیستم هاي کنترل فعال سیستم هاي کنترل نیمه فعال سیستم هاي کنترل دو گانه یا ترکیبی ميراگر هاي فلزی تسلیم شونده معرفی ميراگر صفحه فولادی (Added Damping and Stiffness) ADAS مکانیزم ميراگر ADAS  با ورق هاي X شکل معايب ميراگر ADAS  با ورق هاي  X شکل ميراگر TADAS رفتار  بار تغییر – مکان ميراگرهاي ADAS نمايی از قاب و تجهیزات آزمايش در مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن  نمونه هايی از به کارگیری ميراگرهاي  ADAS و  TADASدر بهسازي لرزه اي سازه ها ساختمان کروی شکل living mallدر تايوان  به کارگیری ميراگرهاي  ADAS و 

ادامه مطلب  
پاورپوينت بررسي مستهلک کننده هاي انرژی بر عملکرد لرزه اي سازه ها


توضیحات:فايل پاورپوينت تحلیل و بررسي مستهلک کننده هاي انرژی بر عملکرد لرزه اي سازه ها ، در حجم 125 اسلايد قابل ویرايش ، همراه با یک هدیه ویژه.  بخشی از متن:مدتی است که موضوع مقاوم سازي در کشور با اقبال روز افزون مواجه شده است که با توجه به لرزه خیزی ايران، امری کاملاً موجه است . وقوع زلزله هايی چون نورث ریج در کالیفرنیا و کوبه در ژاپن بخوبی نشان داد که حتی کشورهايی که در کار زلزله بسیار پیشرفته، و در اعمال ضوابط لرزه اي سختگیرند لازم است به مقاوم سازي لرزه اي توجه نمايند. تحقیقات نشان داد که اتکاي صرف به مقاومت نه شرط لازم براي ايستايی سازه در برابر زلزله هاي مخرب است و نه شرط کافی . غفلت از ظرفیت تغییر شکل سازه در محاسبات لرزه اي در طراحی لرزه اي میتواند به شکست تدابیری بینجامد که با صرف هز

ادامه مطلب  
تحقیق علل زمین لرزه ها


دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان، علل زمین لرزه هابخشی از متـنِ ايـن تـحقیـق : علل زمین لرزه هاماهی فروشان در حال فروش گوشت نامازو ( گربه ماهی ) هستند که حرکت اضافی اش در یک زمین لرزه بزرگ ادو (توکیو) آن را به کشتن داده است . مردم به سود جویی از اين تراژدی شکوه می کنند .اين احتمال وجود دارد که کل حرکت در هر مکان ( در امتداد گسل در حال گسیختن) یک باره روی نداده باشد ، بلکه طی گامهاي بسیار نامنظم پیش رفته باشد .- اچ.اف.رايد، گزارش کمیسیون ايالتی بازرسی زمین لرزه (زمن لرزه 18 آوریل 1906 کالیفرنیا)زمانی نه چندان دراز پیش از اين ، عموم مردم بر اين باور بودند که علل زمین لرزه ها ، همیشه در ابهام باقی می ماند فهرست بندی زیرا از ژرفاي بسیار زیر قلمرو مشاهده انسان سرچشمه می گیرند . افزون بر آن، براي زمانی طولانی ، دیدگاه متداول آن بود که زمین لرزه ها به ع

ادامه مطلب  
تحلیل غیرخطی سیستم ترکیبی ميراگر ADAS و بادبند کمانش ناپذیر در قاب هاي فلزی 2بعدی


در اين تحقیق  نوع روش بصورت تئوری و غیر آزمايشگاهی بوده است .  به دلیل عدم دسترسی به سازه و بادبندهاي BRBF واقعی و ميراگر ADAS ، رفتار آنها با استفاده از یک نرم افزار شبیه سازي مثل abaquse مورد شبیه سازي قرار گرفته تا بتوان رفتار قاب  و همچنین ساير کنترلر هاي قبلی را روی اين سازه مورد بحث و بررسي قرار داد.  در مطالعه حاضر رفتار مهاربند BRBF  و ميراگر ADAS بعنوان ميراگر هیسترتیک بررسي و عملکرد مطلوبی در جذب انرژی مشاهده گردید در نهايت به اين نتیجه رسیدیم که استفاده از ميراگر با سختی بالا باعث افزايش ضریب شکل پذیری تا 5% خواهد شد. فايل هاي پیوست بصورت PDF بوده و پايان نامه حاضر 78 صفحه می باشدفايل پاورپوينت پیوست می باشد

ادامه مطلب  
تحقیق در مورد کامپیوتر


138 صفحه word |فونت tahoma سايز 14| قابل اجرا در آفیس 2007 و نسخه هاي جدیدتر|قابل ویرايش و آماده چاپبخشی از تحقیقطراحی یک اسلايد با ايجاد زمینه جدید:براي طراحی اسلايد میتوان از روشهاي پیشنهاد شده در ابتداي درس کمک گرفت . به طور مثال از Design Template که یک اسلايد با طرح انتخابی در اختیار ما قرار میدهد و با اضافه کردن اسلايد طرح انتخابی به بقیه اسلايد ها نیز اعمال میشود. یا از Presentations که از منوی File/ new میتوان به آن دسترسی پیدا کرد و عملکرد تقریباً  مشابه Auto content wizard دارد که در اين حالت گروهی از اسلايد ها هم از نظر طرح و هم از نظر فونت میتوانیم داشته باشیم و امکان جايگزین کردن متن هاي دلخواه با متن هاي داخل اسلايد وجود دارد.در اين حالت نیز  با ايجاد یک اسلايد جدید طرح انتخاب شده به اين اسلايد هم اعمال میشود. اکنون میخواهی

ادامه مطلب  
پاورپوينت آشنايی با ميراگر جرمی ازنوع ستون مايع


 پاورپوينت آشنايی با ميراگر جرمی ازنوع ستون مايع(استفاده از نسل جدید ميراگر هاي مايع در کاهش پاسخ سازه)62اسلايد استفاده از نسل جدید ميراگر هاي مايع در کاهش پاسخ سازه  آشنايی با ميراگر جرمی ازنوع ستون مايعTuned Liquid column Damper    nبر  اساس نیاز هاي موجود در عرصه ساختمان سازي در دهه هاي اخیر مبحث جدیدی تحت عنوان کنترل لرزه اي سازه هاي مطرح شده است یکی از روش هاي مورد بحث استفاده از سیستم هاي ميراگر مايع می باشد که در دو نوع آمیختگی و ستونی در منابع علمی مورد بررسي قرار گرفته اند . در اين تحقیق با استفاده از یک روش ابتکاری به مدل سازي رايانه اي ميراگر هاي  مايع ستونی د ر سازه پرداخته شده است . در اين خصوص پس از بیان روند طراحی سیستم هاي سازه اي به همراه  ميراگر هاي م

ادامه مطلب  
پاورپوينت آشنايی با ميراگر جرمی ازنوع ستون مايع


 پاورپوينت آشنايی با ميراگر جرمی ازنوع ستون مايع(استفاده از نسل جدید ميراگر هاي مايع در کاهش پاسخ سازه)62اسلايد استفاده از نسل جدید ميراگر هاي مايع در کاهش پاسخ سازه  آشنايی با ميراگر جرمی ازنوع ستون مايعTuned Liquid column Damper    nبر  اساس نیاز هاي موجود در عرصه ساختمان سازي در دهه هاي اخیر مبحث جدیدی تحت عنوان کنترل لرزه اي سازه هاي مطرح شده است یکی از روش هاي مورد بحث استفاده از سیستم هاي ميراگر مايع می باشد که در دو نوع آمیختگی و ستونی در منابع علمی مورد بررسي قرار گرفته اند . در اين تحقیق با استفاده از یک روش ابتکاری به مدل سازي رايانه اي ميراگر هاي  مايع ستونی د ر سازه پرداخته شده است . در اين خصوص پس از بیان روند طراحی سیستم هاي سازه اي به همراه  ميراگر هاي مايع س

ادامه مطلب  
پاورپوينت آشنايی با ميراگر جرمی ازنوع ستون مايع


 پاورپوينت آشنايی با ميراگر جرمی ازنوع ستون مايع(استفاده از نسل جدید ميراگر هاي مايع در کاهش پاسخ سازه)62اسلايد استفاده از نسل جدید ميراگر هاي مايع در کاهش پاسخ سازه  آشنايی با ميراگر جرمی ازنوع ستون مايعTuned Liquid column Damper    nبر  اساس نیاز هاي موجود در عرصه ساختمان سازي در دهه هاي اخیر مبحث جدیدی تحت عنوان کنترل لرزه اي سازه هاي مطرح شده است یکی از روش هاي مورد بحث استفاده از سیستم هاي ميراگر مايع می باشد که در دو نوع آمیختگی و ستونی در منابع علمی مورد بررسي قرار گرفته اند . در اين تحقیق با استفاده از یک روش ابتکاری به مدل سازي رايانه اي ميراگر هاي  مايع ستونی د ر سازه پرداخته شده است . در اين خصوص پس از بیان روند طراحی سیستم هاي سازه اي به همراه  ميراگر هاي مايع س

ادامه مطلب  
پاورپوينت آشنايی با ميراگر جرمی ازنوع ستون مايع


 پاورپوينت آشنايی با ميراگر جرمی ازنوع ستون مايع(استفاده از نسل جدید ميراگر هاي مايع در کاهش پاسخ سازه)62اسلايد استفاده از نسل جدید ميراگر هاي مايع در کاهش پاسخ سازه  آشنايی با ميراگر جرمی ازنوع ستون مايعTuned Liquid column Damper    nبر  اساس نیاز هاي موجود در عرصه ساختمان سازي در دهه هاي اخیر مبحث جدیدی تحت عنوان کنترل لرزه اي سازه هاي مطرح شده است یکی از روش هاي مورد بحث استفاده از سیستم هاي ميراگر مايع می باشد که در دو نوع آمیختگی و ستونی در منابع علمی مورد بررسي قرار گرفته اند . در اين تحقیق با استفاده از یک روش ابتکاری به مدل سازي رايانه اي ميراگر هاي  مايع ستونی د ر سازه پرداخته شده است . در اين خصوص پس از بیان روند طراحی سیستم هاي سازه اي به همراه  ميراگر هاي م

ادامه مطلب  
خرید آنلاین