پاورپوینت بررسی اتصالات جوشی در سازه های فولادی - 142 اسلاید

پاورپوینت بررسی اتصالات جوشی در سازه های فولادی - 142 اسلاید

پاورپوینت بررسی اتصالات جوشی در سازه های فولادی - 142 اسلاید

پاورپوینت بررسی اتصالات جوشی در سازه های فولادی
 
فهرست مطالب
مقدمه و تعاریف
انواع جوش در کارهای ساختمانی
جزئیات جوش شیاری
طبقه بندی اتصالات تیر به ستون
اتصالات ساده
اتصالات صلب تیر به ستون
کف ستون ها
وصله تیرها 
وصله ستون ها
اتصالات بادبندها
انواع اتصالات جوشی
و....
 
 
بخشی از مطلب
سازه های فولادی مجموعه ای از اعضای باربر ساخته شده از ورق یا نیمرخ های فولادی هستند که به کمک اتصالات، اسکلت ساختمان را به وجود می آورند.
برای ساخت اعضا و اتصال آنها به یکدیگر از پرچ، پیچ و جوش استفاده می شود. در ایران استفاده از جوش در ساختمان های متعارف رایج تر از پیچ و پرچ است.
عامل اساسی بروز مشکلات در اجرای اتصالات در سازه های فولادی، عدم رعایت اصول اساسی هنگام اجراست.
جوش عبارت است از ایجاد پیوستگی مولکولی بین دو یا چند قطعه فلزی که حداقل یکی از آنها بطور موضعی تحت اثر حرارت به حالت خمیری یا مذاب در می آید. این عمل ممکن است بدون فشار یا تحت فشار انجام پذیرد.  
در اتصالات ساختمانی در حدود 15 درصد از جوش شیاری، 80 درصد از جوش گوشه و 5 درصد از انواع دیگر جوش ها استفاده می شود.
نوع اتصال جوشی در حقیقت چگونگی قرارگیری ورق ها (سطوح دو قطعه)نسبت به یکدیگر می باشد. 
نوع اتصال جوشی به عواملی از قبیل اندازه و شکل اعضایی که به هم متصل می شوند، نوع بار گذاری، سطحی از درز که برای جوشکاری قابل استفاده است و هزینه مقایسه ای انواع مختلف جوش بستگی دارد.
اتصال لب به لب: این اتصال هنگامی کاربرد دارد که افزایش طول یا عرض ورق ها مد نظر باشد که در اجرا به آن تسمه سازی می گویند.
اتصال سپری: از این نحوه اتصال در ساخت تیرورق ها به شکل T، I، H و ... استفاده می گردد. اتصال سپری مایل برای اتصال نبشی به ورق اتصال در مهاربند ها کاربرد دارد.
اتصال گونیا یا نبشی: از این اتصال در ساخت تیرورق ها و ستون های ساخته شده از ورق با شکل مستطیل استفاده می شود. 
اتصال پوششی یا رویهم: این اتصال در وصله ستون ها، تقویت تیرها و ... کاربرد دارد.
اتصال لبه و پیشانی: اتصال لبه معمولا در سازه های سرد نورد شده کاربرد دارد. اتصال پیشانی در طراحی سازه های فولادی کاربردی نداشته و معمولا برای نگهداری ورق ها در وضعیت اولیه استفاده می شود.
از نظر هندسی جوش شیاری به دو نوع زیر تقسیم می شود:
و.....


دسته:

پاورپوینت بررسی اتصالات جوشی در سازه های فولادی - 142 اسلاید

پاورپوينت بررسي اتصالات جوشي در سازه هاي فولادي - 142 اسلايد


پاورپوينت بررسي اتصالات جوشي در سازه هاي فولادي  فهرست مطالب مقدمه و تعاریف انواع جوش در کارهاي ساختمانی جزئیات جوش شیاری طبقه بندی اتصالات تیر به ستون اتصالات ساده اتصالات صلب تیر به ستون کف ستون ها وصله تیرها  وصله ستون ها اتصالات بادبندها انواع اتصالات جوشي و....   بخشی از مطلب سازه هاي فولادي مجموعه ای از اعضای باربر ساخته شده از ورق یا نیمرخ هاي فولادي هستند که به کمک اتصالات، اسکلت ساختمان را به وجود می آورند. برای ساخت اعضا و اتصال آنها به یکدیگر از پرچ، پیچ و جوش استفاده می شود. در ایران استفاده از جوش در ساختمان هاي متعارف رایج تر از پیچ و پرچ است. عامل اساسی بروز مشکلات در اجرای اتصالات در سازه هاي فولادي، عدم رعایت اصول اساسی هنگام اجراست. جوش عبارت است از ایجاد پیوستگی مولکولی ب

ادامه مطلب  
پاورپوينت بررسي اتصالات جوشي در سازه هاي فولادي - 142 اسلايد


پاورپوينت بررسي اتصالات جوشي در سازه هاي فولادي  فهرست مطالب مقدمه و تعاریف انواع جوش در کارهاي ساختمانی جزئیات جوش شیاری طبقه بندی اتصالات تیر به ستون اتصالات ساده اتصالات صلب تیر به ستون کف ستون ها وصله تیرها  وصله ستون ها اتصالات بادبندها انواع اتصالات جوشي و....   بخشی از مطلب سازه هاي فولادي مجموعه ای از اعضای باربر ساخته شده از ورق یا نیمرخ هاي فولادي هستند که به کمک اتصالات، اسکلت ساختمان را به وجود می آورند. برای ساخت اعضا و اتصال آنها به یکدیگر از پرچ، پیچ و جوش استفاده می شود. در ایران استفاده از جوش در ساختمان هاي متعارف رایج تر از پیچ و پرچ است. عامل اساسی بروز مشکلات در اجرای اتصالات در سازه هاي فولادي، عدم رعایت اصول اساسی هنگام اجراست. جوش عبارت است از ایجاد پیوستگی مولکولی ب

ادامه مطلب  
جدیدترین طرح توجیهی تولید تسمه فولادي


 دانلود جدیدترین طرح توجیهی تولید تسمه فولادي      این طرح توجیهی در زمینه تولید تسمه فولادي، می باشد که بر اساس آخرین و جدیدترین تغییرات توسط کارشناسان متخصص در حوزه تولید تسمه فولادي،نگارش و جمع آوری شده است.لذا مطالعه این فایل برای افرادی که می خواهند در زمینه تولید تسمه فولادي،فعالیت داشته باشند بسیار مفید و کاربردی خواهد بود. این طرح کارآفرینی شامل موارد زیر می باشد :طرح توجیهی تولید تسمه فولاديفهرست مطالبجداول و محاسبات مربوطهموضوع و معرفی طرحهزینه تجهیزاتظرفیتسرمایه گذاری كلدوره بازگشت سرمایهاشتغال زاییفضای مورد نیازتعداد افراد و هزینه نیروی انسانیاستانداردهاي مربوطه طرحسهم آورده متقاضیسهم تسهیلاتبازارهاي داخلی و خارجیتوجیه فنی و اقتصادی طرحعرضه کنندگان و ... موارد کاربرد این طرح ت

ادامه مطلب  
جدیدترین طرح توجیهی تولید پیچ و مهره فولادي


 دانلود جدیدترین طرح توجیهی تولید پیچ و مهره فولادي      این طرح توجیهی در زمینه تولید پیچ و مهره فولادي، می باشد که بر اساس آخرین و جدیدترین تغییرات توسط کارشناسان متخصص در حوزه تولید پیچ و مهره فولادي،نگارش و جمع آوری شده است.لذا مطالعه این فایل برای افرادی که می خواهند در زمینه تولید پیچ و مهره فولادي،فعالیت داشته باشند بسیار مفید و کاربردی خواهد بود. این طرح کارآفرینی شامل موارد زیر می باشد :طرح توجیهی تولید پیچ و مهره فولاديفهرست مطالبجداول و محاسبات مربوطهموضوع و معرفی طرحهزینه تجهیزاتظرفیتسرمایه گذاری كلدوره بازگشت سرمایهاشتغال زاییفضای مورد نیازتعداد افراد و هزینه نیروی انسانیاستانداردهاي مربوطه طرحسهم آورده متقاضیسهم تسهیلاتبازارهاي داخلی و خارجیتوجیه فنی و اقتصادی طرحعرضه کنندگ

ادامه مطلب  
جدیدترین طرح توجیهی تولید پیچ و مهره فولادي


 دانلود جدیدترین طرح توجیهی تولید پیچ و مهره فولادي      این طرح توجیهی در زمینه تولید پیچ و مهره فولادي، می باشد که بر اساس آخرین و جدیدترین تغییرات توسط کارشناسان متخصص در حوزه تولید پیچ و مهره فولادي،نگارش و جمع آوری شده است.لذا مطالعه این فایل برای افرادی که می خواهند در زمینه تولید پیچ و مهره فولادي،فعالیت داشته باشند بسیار مفید و کاربردی خواهد بود. این طرح کارآفرینی شامل موارد زیر می باشد :طرح توجیهی تولید پیچ و مهره فولاديفهرست مطالبجداول و محاسبات مربوطهموضوع و معرفی طرحهزینه تجهیزاتظرفیتسرمایه گذاری كلدوره بازگشت سرمایهاشتغال زاییفضای مورد نیازتعداد افراد و هزینه نیروی انسانیاستانداردهاي مربوطه طرحسهم آورده متقاضیسهم تسهیلاتبازارهاي داخلی و خارجیتوجیه فنی و اقتصادی طرحعرضه کنندگ

ادامه مطلب  
جدیدترین طرح توجیهی گالوانیزاسیون گرم قطعات فولادي


 دانلود جدیدترین طرح توجیهی گالوانیزاسیون گرم قطعات فولادي      این طرح توجیهی در زمینه گالوانیزاسیون گرم قطعات فولادي، می باشد که بر اساس آخرین و جدیدترین تغییرات توسطکارشناسان متخصص در حوزه گالوانیزاسیون گرم قطعات فولادي،نگارش و جمع آوری شده است.لذا مطالعه این فایل برای افرادی که می خواهند در زمینه گالوانیزاسیون گرم قطعات فولادي،فعالیت داشته باشند بسیار مفید وکاربردی خواهد بود. این طرح کارآفرینی شامل موارد زیر می باشد :طرح توجیهی گالوانیزاسیون گرم قطعات فولاديفهرست مطالبجداول و محاسبات مربوطهموضوع و معرفی طرحهزینه تجهیزاتظرفیتسرمایه گذاری كلدوره بازگشت سرمایهاشتغال زاییفضای مورد نیازتعداد افراد و هزینه نیروی انسانیاستانداردهاي مربوطه طرحسهم آورده متقاضیسهم تسهیلاتبازارهاي داخلی

ادامه مطلب  
جدیدترین طرح توجیهی گالوانیزاسیون گرم قطعات فولادي


 دانلود جدیدترین طرح توجیهی گالوانیزاسیون گرم قطعات فولادي      این طرح توجیهی در زمینه گالوانیزاسیون گرم قطعات فولادي، می باشد که بر اساس آخرین و جدیدترین تغییرات توسطکارشناسان متخصص در حوزه گالوانیزاسیون گرم قطعات فولادي،نگارش و جمع آوری شده است.لذا مطالعه این فایل برای افرادی که می خواهند در زمینه گالوانیزاسیون گرم قطعات فولادي،فعالیت داشته باشند بسیار مفید وکاربردی خواهد بود. این طرح کارآفرینی شامل موارد زیر می باشد :طرح توجیهی گالوانیزاسیون گرم قطعات فولاديفهرست مطالبجداول و محاسبات مربوطهموضوع و معرفی طرحهزینه تجهیزاتظرفیتسرمایه گذاری كلدوره بازگشت سرمایهاشتغال زاییفضای مورد نیازتعداد افراد و هزینه نیروی انسانیاستانداردهاي مربوطه طرحسهم آورده متقاضیسهم تسهیلاتبازارهاي داخلی

ادامه مطلب  
پاورپوينت معرفی خواص متالورژیکی و فیزیکی فلزات ( درس متالورژی فیزیکی )


دانـلـود پاورپوينت مهندسی مواد بـا عـنـوان، پاورپوينت معرفی فلزات ( درس متالورژی فیزیکی )بخشی از متـنِ ایـن پاورپوينت :روش هاي آنالیز شیمیایی پودر ها(1) optical atomic spectroscopy (atomic absorption,atomic emission, and atomic fluorescence),(2) x-ray fluorescence spectroscopy, (3) mass spectrometry,(4) electrochemistry, معمولا از AA و AE استفاده می شوددقت بالایی دارد و درصد هاي کم را مشخص می کند.از طول موج جذب یا خارج شده عنصر مشخص می شود و از شدت مقدار آن اندازه گیری می شود.از نمونه هاي استاندارد استفاده می شود جهت مقایسهابتدا مقداری از پودر اتم هاي منفرد تجزیه شده که معمولا در حلال حل می شود. سپس به قطرات ریز تبدیل شده و به کمک حرارت تبخیر می شودتبخیر به وسیله flame انجلم می شود که برای (B, V

ادامه مطلب  
تحقیق در مورد کامپیوتر


138 صفحه word |فونت tahoma سایز 14| قابل اجرا در آفیس 2007 و نسخه هاي جدیدتر|قابل ویرایش و آماده چاپبخشی از تحقیقطراحی یک اسلايد با ایجاد زمینه جدید:برای طراحی اسلايد میتوان از روشهاي پیشنهاد شده در ابتدای درس کمک گرفت . به طور مثال از Design Template که یک اسلايد با طرح انتخابی در اختیار ما قرار میدهد و با اضافه کردن اسلايد طرح انتخابی به بقیه اسلايد ها نیز اعمال میشود. یا از Presentations که از منوی File/ new میتوان به آن دسترسی پیدا کرد و عملکرد تقریباً  مشابه Auto content wizard دارد که در این حالت گروهی از اسلايد ها هم از نظر طرح و هم از نظر فونت میتوانیم داشته باشیم و امکان جایگزین کردن متن هاي دلخواه با متن هاي داخل اسلايد وجود دارد.در این حالت نیز  با ایجاد یک اسلايد جدید طرح انتخاب شده به این اسلايد هم اعمال میشود. اکنون میخواهی

ادامه مطلب  
پاورپوينت جامع و کامل با موضوع جوش هاي ساختمانی


    لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوينتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلايد : 127 اسلايدقسمتی از متن .ppt :جوش هاي ساختمانیفصول مورد بررسي:1- مقدمه2- صنعت جوشكاری ساختمان در ایران3- تعریف جوشكاری4- عوامل مورد نیاز در جوشكاری5- ماشینهاي مورد استفاده در جوش6- روكش الكترود7- انواع اتصالات جوشي8- انواع جوش باقوس الكتریكی9- عوامل ضعف جوشها10- معایب اصلی جوشها در پروژه هاي ساختمانی11- ترك در جوش12- دستورالعمل جوشكاری با الكترود روكشدار13- بازرسی جوش14- مشخصات یك جوش خوب15- پیشنهاداتمقدمهسازه فولادي از مجموعه ای از اعضای باربر ساخته شده از نیمرخهاي فولادي یا ورق می باشد که به کمک اتصالات به یکدیگر متصل می گردند.با توجه به روشهاي تکامل یافته ای که برای

ادامه مطلب  
خرید آنلاین