پاورپوینت بررسی ضوابط و ساختارهای برنامه ریزی مسکن و مدلهای برنامه ریزی و در طرح های آماده سازی - 90 اسلاید

پاورپوینت بررسی ضوابط و ساختارهای برنامه ریزی مسکن و مدلهای برنامه ریزی و در طرح های آماده سازی - 90 اسلاید

 پاورپوینت بررسی ضوابط و ساختارهای برنامه ریزی مسکن و مدلهای برنامه ریزی و در طرح های آماده سازی - 90 اسلاید

 پاورپوینت بررسی ضوابط و ساختارهای برنامه ریزی مسکن و مدلهای برنامه ریزی و در طرح های آماده سازی - 90 اسلاید

فهرست مطالب
مسکن و برنامه ریزی مسکن .
 تراکم شهری
گسترش شهری و مسئله تراکم شهری
مسئله رشد سریع و گسترش افقی شهرها 
قوانین زمین شهری در دوران پس از انقلاب 
طرح های توسعه شهری و مسئله تراکم:
تعریف تراکم
تراکم جمعیتی 
تراکم ساختمانی
تراکم ملی
تراکم منطقه کلانشهری
تراکم شهری
تراکم شهرک ها و شهرهای جدید
تراکم پروژه های مسکونی
تراکم جمعیتی  (population density)
تراکم کلی مسکونی total residential density)  )
تراکم ناخالص مسکونی  (Gross residential density)
تراکم خالص مسکونی (Net residential density)
تراکم ساختمانی (floor area ratio)
تراکم جمعیتی  (population density)
ضریب اشغال = مساحت همکف / مساحت قطعه زمین
تراکم سکونتی یا تراکم در مسکن(housing density)
تراکم خانوار در مسکن = شمار خانوار / شمار مسکن
سرانه (per capita space)
مفاهیم مرتبط با تراکم
سطح زمین  (Land Area)
سطح اشغال ساختمان :(Building Area)
سطح زیر بناFloor Area): ) و ضریب سطح زیر بنا:(تراکم ساختمانی)
فضای باز
فضای باز مفید و ضریب فضای باز مفید
فضای پارکینگ ساکنان و ضریب پارکینگ ساکنان
فضای پارکینگ کل
رویکرد های اساسی در تعیین تراکم شهری
رویکرد سرمشقی
تراکم متناظر الگوهای سرمشقی در طراحی شهری
تراکم متناظر گونه های ساختمانی واحدهای مسکونی
رویکرد برنامه ای
قیمت زمین، مسکن و تراکم
مزیت های تعیین تراکم منطقی شهر
روشها و مدلهای مورد استفاده در برنامه ریزی مسکن
مدل پیش بینی تقاضای مسکن
مدل پیش بینی عرضه مسکن
روش استفاده از روش چند بخشی
اهداف برنامه ریزی مسکن و لزوم دخالت دولت در تأمین مسکن
هدفهای دارای اولویت اول 
هدفهای دارای اولویت دوم 
هدفهای دارای اولویت سوم 
هدفهای کلی برنامه ریزی برای توسه بافتهای مسکونی
نیازهای واحدهای مسکونی
اقدامات دولتها برای افزایش میزان پس انداز خصوصی و سرمایه گذاری در بخش مسکن 
روش های پیش بینی زمین بر ای فعالیت های خانه سازی
روش استفاده از گروه نما
روش استفاده از سرانه مسكوني و تراكم خالص
روش برآورد مساحت واحدهاي مسكوني مورد نياز خانوارها از ديدگاه فرهنگي
عوامل مؤثر بر قيمت زمين‌هاي مسكوني شهري
بيان رياضي اين روابط
قيمت زمين و مسكن و تراكم
اقتصاد مسکن
اقتصاد کلان و مسکن
اقتصاد خرد و مسکن
بررسی روند قیمت مسکن و هزینه خانوار
گونه های مسکن
مسکن مستقل ویلایی
خانه های نیمه مستقل
خانه های آپارتمانی
مجتمع های مسکونی:
ویژگی های مسکن
اقتصاد مسکن
ویژگی های مسکن
عوامل موثر بر عرضه و تقاضای مسکن
عرضه
عوامل موثر بر تقاضای مسکن
مشخصاتی که در تحلیل تقاضای مسکن در نظر گرفته می شود
تقاضا
شناخت گروه های هدف
اقتصاد زمین
عوامل موثر بر قیمت زمین های مسکونی شهری
کارایی در بازار زمین
برنامه ریزی مسکن
اهداف و اقدامات برنامه ریزی  مسکن
اهداف مورد نظر در برنامه ریزی مسکن
تعریف برنامه ریزی مسکن
مراحل و روش های برنامه ریزی
1-گردآوری و تهیه اطلاعات مورد نیاز
روش متداول برنامه ریزی مسکن
اطلاعات و آمار مورد نیاز در مراحل مختلف برنامه ریزی مسکن
سیاست های تامین مسکن در ایران
سیاست های تامین مسکن در مناطق شهری
برنامه ریزی پروژه های تامین مسکن 
روش های تکمیلی سیاست های تامین مسکن 
روش بازسازی (مرمت و بهسازی )واحد مسکونی قدیمی و فرسوده 
مزایای بازسازی واحدهای مسکونی قدیمی که قابل نگهداریند 
نحوه ایجاد بازار سرمایه برای مسکن 
روش های تجهیز منابع مالی و اعتباری بلند مدت 
شرکت های پس انداز و وام مسکن 
طرح پس انداز های اجباری و تجهیز منابع خاص 
بناهای مسکونی
جدول سال احداث بناهای مسکونی
جدول واحدهای مسکونی 
جدول مساحت فضاهای مسکونی 
چشم انداز آینده وضع مسکن 
اثر در آمد وتوزیع آن در تقاضای مسکن
توان خرید واحداث مسکن : بستگی به عوامل زیردارد

 


دسته:

پاورپوینت بررسی ضوابط و ساختارهای برنامه ریزی مسکن و مدلهای برنامه ریزی و در طرح های آماده سازی - 90 اسلاید

پاورپوينت بررسي ضوابط و ساختارهاي برنامه ريزي مسکن و مدلهاي برنامه ريزي و در طرح هاي آماده سازي - 90 اسلايد


 پاورپوينت بررسي ضوابط و ساختارهاي برنامه ريزي مسکن و مدلهاي برنامه ريزي و در طرح هاي آماده سازي - 90 اسلايدفهرست مطالب مسکن و برنامه ريزي مسکن .  تراکم شهری گسترش شهری و مسئله تراکم شهری مسئله رشد سریع و گسترش افقی شهرها  قوانین زمین شهری در دوران پس از انقلاب  طرح هاي توسعه شهری و مسئله تراکم: تعریف تراکم تراکم جمعیتی  تراکم ساختمانی تراکم ملی تراکم منطقه کلانشهری تراکم شهری تراکم شهرک ها و شهرهاي جدید تراکم پروژه هاي مسکونی تراکم جمعیتی  (population density) تراکم کلی مسکونی total residential density)  ) تراکم ناخالص مسکونی  (Gross residential density) تراکم خالص مسکونی (Net residential density) تراکم س

ادامه مطلب  
پاورپوينت بررسي ضوابط و ساختارهاي برنامه ريزي مسکن و مدلهاي برنامه ريزي و در طرح هاي آماده سازي - 90 اسلايد


 پاورپوينت بررسي ضوابط و ساختارهاي برنامه ريزي مسکن و مدلهاي برنامه ريزي و در طرح هاي آماده سازي - 90 اسلايدفهرست مطالب مسکن و برنامه ريزي مسکن .  تراکم شهری گسترش شهری و مسئله تراکم شهری مسئله رشد سریع و گسترش افقی شهرها  قوانین زمین شهری در دوران پس از انقلاب  طرح هاي توسعه شهری و مسئله تراکم: تعریف تراکم تراکم جمعیتی  تراکم ساختمانی تراکم ملی تراکم منطقه کلانشهری تراکم شهری تراکم شهرک ها و شهرهاي جدید تراکم پروژه هاي مسکونی تراکم جمعیتی  (population density) تراکم کلی مسکونی total residential density)  ) تراکم ناخالص مسکونی  (Gross residential density) تراکم خالص مسکونی (Net residential density) تراکم س

ادامه مطلب  
طرح تفصیلی شهر علی آباد کتول به همراه نقشه اتوکدی


گزارش طرح تفصیلی علی آباد کتول مصوب 1396در قالب pdf در 136 صفحه به همراه نقشه هاي اتوکدی طرح تفصیلی . این طرح توسط اداره کل راه و شهرسازي استان گلستان تهیه شده است.فهرست مطالب 1- تعاریف  ۲- تعریف کاربریها در طرح تفصیلی3- ضوابط و مقررات مربوط به هر حوزه کاربری ۱ - ۳ -ضوابط و مقررات حوزه مسکونی۱ - ۱ - ۳ - موارد استفاده از زمین ۲ - ۱ - ۳ - ضوابط مربوط به تفکیک زمین۳ - ۱ - ۳ - ضوابط مربوط به احداث ساختمان۴ - ۱ - ۳ - ضوابط و مقررات پارکینگ ۲ - ۳ - ضوابط و مقررات حوزه تجاری - خدماتی۱ - ۲ - ۳ - موارد استفاده از زمین ۲ - ۲ - ۳ - ضوابط مربوط به تفکیکی زمین۳ - ۲ - ۳ - ضوابط مربوط به احداث ساختمان۴ - ۲ - ۳ ضوابط مربوط به پارکینگ ۳ - ۳ -ضوابط و مقررات حوزه آموزشی ۱ - ۳ - ۳ - موارد استفاده از زمین ۲ - ۳ - ۳ - ضوابط مربوط به

ادامه مطلب  
تحقیق بررسي ضوابط حاكم بر شهرسازي و محوطه سازي به همراه تصاویر


دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان، بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق :تعاریف تعاریف زیر با استفاد‌ه از متون، قوانین و مأخذ پایه شهرسازي ارائه شده است تا از هرگونه شبهه و برداشت شخصی از مفاهیم جلوگیری به عمل آورد .محدوده استحفاظی :به آن قسمت از مناطق خارج از محدوده قانونی شهر اطلاق می‌گردد كه در آن كنترل فعالیتهاي عمرانی از قبیل تفكیك اراضی و احداث معابر و ایجاد بناها و تأسیسات به منظور عملیاتی از جمله كشاورزی، باغداری، دامداری، صنایع و نظایر آن زیر نظر شهرداری بوده و بر اساس قوانین جاری مربوط به شهرداریها انجام پذیرد حوزه استحفاظی همچنین توسعه‌هاي ماوراء دهسال شهر را كه باید مورد حفاظت قرار گرفته و فعالیتهاي در آن نباید موجب تخریب گردد. محدوده زیست محیطی :عبارت از محدوده‌ای است به عرض 3 كیلومتر

ادامه مطلب  
تحقیق در مورد کامپیوتر


138 صفحه word |فونت tahoma سایز 14| قابل اجرا در آفیس 2007 و نسخه هاي جدیدتر|قابل ویرایش و آماده چاپبخشی از تحقیقطراحی یک اسلايد با ایجاد زمینه جدید:برای طراحی اسلايد میتوان از روشهاي پیشنهاد شده در ابتدای درس کمک گرفت . به طور مثال از Design Template که یک اسلايد با طرح انتخابی در اختیار ما قرار میدهد و با اضافه کردن اسلايد طرح انتخابی به بقیه اسلايد ها نیز اعمال میشود. یا از Presentations که از منوی File/ new میتوان به آن دسترسی پیدا کرد و عملکرد تقریباً  مشابه Auto content wizard دارد که در این حالت گروهی از اسلايد ها هم از نظر طرح و هم از نظر فونت میتوانیم داشته باشیم و امکان جایگزین کردن متن هاي دلخواه با متن هاي داخل اسلايد وجود دارد.در این حالت نیز  با ایجاد یک اسلايد جدید طرح انتخاب شده به این اسلايد هم اعمال میشود. اکنون میخواهی

ادامه مطلب  
تحقیق درباره برنامه ريزي استراتژیك و فناوری اطلاعات در آموزش


↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓فرمت فایل: word  (قابل ویرایش و آماده پرینت)تعداد صفحات:12  قسمتی از متن فایل دانلودی:برنامه ريزي استراتژیك و فناوری اطلاعات در آموزش برنامه ريزي استراتژیك سیتم ها و فناوری اطلاعاتی (IT/IS) عبارت است از فرآیند تشخیص سیستم‌هاي كاربردی مبتنی بر كامپیوتر كه سازمان را در اجرای طرحهاي كاری وتحقق اهدافش یاری می‌كند . برنامهريزي استراتژیك مدت زیادی است كه به عنوان یك ضرورت برای بهره‌برداری از منابع بالقوه سیستم‌ها و فناوری‌هاي اطلاعاتی شناخته شده است و بررسي یافته‌هاي پژوهشی در این خصوص نشان می‌دهد كه موان

ادامه مطلب  
پاور پوینت (اسلايد) جنگل استراتژی


 با سلام
فایل جنگل استراتژی یک پاورپوينت بسیار عالی در 236 اسلايد می باشد این PowerPoint بر اساس استاندارد هاي اصلی طراحی پاورپوينت آماده و تنظیم شده است؛ این فایل دارای طراحی بسیار عالی و چشم نواز می باشد.
شما با استفاده ازاین پاورپوينت میتوانید یک ارائه بسیارعالی و با شکوهی داشته باشید و همه حاضرین با اشتیاق به مطالب شما گوش خواهند داد.
لطفا نگران مطالب داخل پاورپوينت نباشید، مطالب داخل اسلايد ها بسیار ساده و قابل درک برای شما می باشد، ما عالی بودن این فایل رو تضمین می کنیم.
محتواب برخی از اسلايد ها :
توجه داشته باشید هرگونه بهم ریختگی در متن زیر در اثر کپی کردن از پاورپوينت می باشد و در فایل پاورپوينت اصلی هیچ اشکال و به هم ریختگی وجود ندارد
فیل مدیریت استراتژیكفصل اولمكتب مكتب طراحی : تدوین استراتژی به عنوان یك فرایند

ادامه مطلب  
تحقیق درباره تاثیر مسکن بر شکل محله


↓↓ لینک دانلود و خرید پایین توضیحات ↓↓فرمت فایل: word  (قابل ویرایش و آماده پرینت)تعداد صفحات:20  قسمتی از متن فایل دانلودی:مسکن به عنوان یکی از پدیده هاي واقعی، از نخستین مسایلی است که بشر همواره با آن دست به گریبان بوده و همواره در تلاش برای دگرگونی و یافتن پاسخی مناسب، معقول و اندیشیده برای آن است. لذا مسکن یک نیاز است اما نه هر مسکنی، آنچه که ایده آل آدمی است دسترسی به مسکنی مناسب است. از این روی باید دانست مسکن مناسب کدام است. مقاله حاضر به بررسي شاخص هاي کیفیت مسکن مناسب در محلات شهری می پردازد. در راستای رسیدن به این مهم ابتدا باید دانست مسکن چیست و جایگاه آن در برنامه ريزي شهری کدام است. به طور کلی

ادامه مطلب  
پاورپوينت کتاب نگرشی جامع بر مدیریت استراتژیک تألیف دکتر علیرضا علی احمدی و همکاران


دانلود پاورپوينت کتاب نگرشی جامع بر مدیریت استراتژیک تألیف دکتر علیرضا علی احمدی و همکاران، در قالب ppt و در 420 اسلايد، قابل ویرایش، شامل: فصل اول: تاریخچه و سیر تحول برنامه ريزيسیر تكامل برنامه ريزيدوره محصول گراییدوره بازار گراییدوره  فرا صنعتیگرایشهاي برنامه ريزيتشریح گرایشهاي برنامه ريزيسیرتكامل دیدگاههاي برنامه ريزيبرنامه ريزي عملیاتیبرنامهريزي كوتاه‌مدت، میان مدت و بلندمدتتفاوتهاي  برنامه ريزي استراتژیك با برنامه ريزي بلندمدتبرنامه ريزي غلتانبرنامه ريزي SBUهابرنامهريزي استراتژیك سطح كسب و كارمدیریت استراتژیك(برنامه ريزي ، اجرا ، كنترل )بصیرت و تفكر استراتژیكعناصر تفكر استراتژیكمدیریت تغییرمدیریت دانشسازمان استراتژیست/ سازمان یادگیرندهقواعد حاكم بر س

ادامه مطلب  
پاورپوينت مطالعات برنامه ريزي مسکن در طرح هاي آماده سازي 90 اسلايد


پاورپوينت مطالعات برنامه ريزي مسکن در طرح هاي آماده سازي فهرست کلی مطالب: مسکن و برنامه ريزي مسکن تراکم شهری اقتصاد مسکن برنامه ريزي مسکن بناهاي مسکونی   بخشی از مطلب  تراکم شهری گسترش شهری و مسئله تراکم شهری:رشد سریع و گسترش افقی شهرها در دهه هاي اخیر تقریبا تمامی کشور هاي جهان، اعم ازتوسعه یافته و در حال توسعه را با مشکلات جدی مواجه ساخته است. مسائل این پدیده نه تنها سیاست هاي شهرسازي را به طور وسیعی تحت شعاع قرار داده، بلکه تبعات حاصل از آن در تشدید مسائل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، مدیریتی و زیست محیطی جوامع نقش اساسی داشته است.دغدغه ها و نگرانی هاي ناشی از این پدیده موجب گردید تا کشور هاي توسعه یافته، بویژه پس از جنگ جهانی دوم اقدام به اتخاذ تمهیداتی جهت حل یا مهار این بحران کنند

ادامه مطلب  
خرید آنلاین