پاورپوینت بررسی روشهایی اجرایی ساختمان های اسکلت فلزی - 61 اسلاید

پاورپوینت بررسی روشهایی اجرایی ساختمان های اسکلت فلزی - 61 اسلاید

 پاورپوینت بررسی روشهایی اجرایی ساختمان های اسکلت فلزی - 61 اسلاید

 پاورپوینت بررسی روشهایی اجرایی ساختمان های اسکلت فلزی - 61 اسلاید

فهرست مطالب
نکات اجرایی زیر سازی پی :
نکات فنی و اجرایی مربوط به خاکریزی و زیر سازی فنداسیون :
بتن مگر چیست؟
  قالب بندی فنداسیون چگونه است؟
چگونگی اجراء و نصب پیچهای مهاری ( بولت) و صفحه کف ستونی (Baseplate) :
انواع اتصال ستون به شالوده :
روش نصب پیچهای مهاری  :
محافظت کف ستونها و پیچهای مهاری ( مهره و حدیده
جزئیات و نکات اجرایی ستونها به صورت مختصر:
طویل کردن ستونها 
نحوه طویل کردن ستونها
ستونها با مقاطع دایره ای :
انحراف مجاز پس از نصب ستون :
شرح مختصری از شاهتیرها و تیرهای پوششی
شاهتیرها ( پلها
پلهای مرکب :
اتصالات ساده تیر به ستون و شاهتیر :
اتصال چند پل در یک محل به ستون
روش نصب پلها در طبقات :
روش اتصال پل به پل :
تیر پوشش :
اتصال تیر پوشش به پل به وسیله نبشی :
مهار کردن تیرهای پوشش :
لقمه ها و پرکننده ها : 
روش اجرای طویل کردن تیرها :
چگونگی اتصال کنسولهای غیر ممتد :
 تعریف تیرهای لانه زنبوری  :
 همه چیز در مورد تیرهای لانه زنبوری:
هدف از ساخت تیرهای لانه زنبوری  :
محاسن و معایب تیر لانه زنبوری :
روشهای مختلف برش تیر آهن :
روشهای ساختن تیر لانه زنبوری و تقویت آن :
شکل پذیری و ظوابط طراحی قابهای متشکل از تیرهای لانه زنبوری از دیدگاه مقاومت در برابر زلزله:
تقویت تیرهای لانه زنبوری 
نکات اجرایی دیوارهای غیر باربر در اسکلت فلزی :
سایر توصیه های اجرایی آیین نامه ها در ساختمانهای اسکلت فلزی:
اثر طراحی و اجرای اتصالات جوشی بر آسیب پذیری لرزه ای سازه های فولادی: 
عملکرد  لرزه ای ساختمانهای فولادی
صنعت جوشکاری ساختمان در ایران:
نتیجه گیری 
طراحی دیوار برشی در مقابل برش :


اینجا هم مشاهده کنید